Que en podem dir i explicar del nostre Tècnic d’obres? Podem dir que l’Anselm, viu per recuperar i donar vida a qualsevol tipología d’edificis històrics, per ell tots tenen el seu encant e història pròpia que un cop restaurats, consolidats, recuperats i rehabilitats l’omple d’orgull per a que perdurin molts anys més. Des de molt jóve (1992), ha estat sempre a peu de les obres de restauració i rehabilitació en edificis antics, històrics i patrimoni arquitectònic i cultural, un ofici que després de més de 25 anys li continúa apassionant a data d’avui. Una llarga trajectòria professional que va inicià intervenint com a oficial de la construcció al costat del seu pare en l’empresa familiar que ja es dedicava en aquells temps a la restauració, aquí és on va absorvir diverses experiències, coneixaments i tècniques de la construcció tradicional d’aquelles èpoques.
Podem dir que, és un Tècnic d’obra “complert”, professional més que experimentat en la construcció tradicional, capacitat suficient per a coordinar al nostre propi equip amb un constant contacte i diàleg amb la direcció facultativa autors del projecte a executar, tot això és el que l’anima a continuar exercint aquesta professió.
Per a més informació, i si és del seu interés, pot consultar tot seguit un gran llistat d’obres on ha estat obrant i coordinant, algunes d’elles amb imatges durant el procés de la intervenció, on ha mostrat la seva gran vocació en edificis de gran valor històric i cultural de la nostra terra:

PROJECTES 2004-2010
PROJECTES 2010-2012
PROJECTES 2012-2015
PROJECTES 2015-2019