La relació entre les disciplines de restauració, conservació i l’arqueologia

L’arqueologia constitueix una disciplina que, per la seva pròpia naturalesa d’investigació històrica de la cultura material, té una àmplia aplicació a l’estudi i la conservació del patrimoni històric-arquitectònic ja sigui arquitectura monumental, arquitectura vernacla, paisatge cultural, conjunts urbans i rurals, etc. La seva aplicació com a seguiment arqueològic i excavació arqueològica s’ha anat enfortint en el temps fins incloure de ple dret en els processos de documentació relacionada amb la intervenció. Les normes i lleis obliguen a emprar aquests mètodes sobretot en la fase de seguiment d’una obra que pugui afectar el subsòl. No obstant això, l’arqueologia pot contribuir d’una forma molt més àmplia i profunda si s’entén quins són els punts de connexió amb el propi procés d’estudi, projecte i realització de l’obra de restauració de l’arquitectura.
L’arquitectura és un objecte inanimat i mut, per tant necessita l’atenta mirada de qui l’estudia proporcionant-li vida a través de la interpretació de les senyals i missatges que aquestes mostren. El projecte de restauració i conservació es genera a partir d’aquesta mirada científica, que estudia i tracta d’entendre científicament l’objecte arquitectònic.
La mirada cultural i sensible, lligades als estímuls del moment i en l’apreciació del pas del temps com un valor afegit, el coneixement de les persones que van construir, habitar, transformar l’arquitectura, fets que van ocórrer…. aquesta mirada és la que ens pot proporcionar els resultats. Cada projecte és inevitablement el fruit del conjunt de les dades científiques i de les mirades i, per això, en cada ocasió s’obre la possibilitat cap a nous camins d’investigació i interpretació.
D’altra banda, l’obra de restauració actua en un bé patrimonial que materialitza la cultura, la història, la identitat i l’herència d’un col·lectiu. Per aquesta raó, els organismes internacionals han anat definint una sèrie de principis irrenunciables com la investigació com a fonament de la intervenció, la conservació de la materialitat i l’autenticitat, la mínima intervenció, la conservació de les diverses fases de l’estratificació, l’ocupació de materials i tècniques compatibles, etc.

Després d’aquesta introducció ens omple d’orgull presentar-vos a en Joan Ramón Renyer, arqueòleg més que experimentat on ens ha mostrat la seva vocació i entusiasme per la restauració i conservació d’edificis històrics i patrimonials tant a sector públic com a privat.

Per si és d’interès, podrà consultar la seva experiència professional tot segui:

-2021. Direcció i Control Arqueològic al Castell de Claramunt. La Pobla de Claramunt (Anoia). BCIN , Nº Registre 1275 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2021.
Prospecció Arqueològica rompudes terrenys a Albarells. Argençola (Anoia)
-2021.
Direcció i Control Arqueològic obertura rasa a la Catedral Nova de Lleida. (Segrià). BCIN , Nº Registre 1957 MH Acord Govern Generalitat de Catalunya 09/06/1998 Publicat DOGC 08/07/1998
-2021.
Direcció i Control Arqueològic al Castell de Concabella. Els Plans de Sió (La Segarra). BCIN , Nº Registre 1259 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2020/2021 Direcció i Excavació Arqueològica, i pendent de nova prorroga al Dolmen del Tossal de Puigverd d’Agramunt (Urgell).
-2020 Projecte d’Intervenció Arqueològica a la Torre Romana de Castellnou d’Ossó. Ossó de Sió (Urgell) BCIN , Nº Registre 1158 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2020 Direcció i Control Arqueològic en el buidatge interior Torre de Vilalta de Sant Guim de Freixenet (La Segarra). BCIN , Nº Registre 1467 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2020. Direcció i Control Arqueològic obertura rasa a la Casa de la Comanda del Castell de Torres de Segre (Segrià) BCIN , Nº Registre 1657 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2020. Direcció i Control Arqueològic de les tasques de subsolat profund a Mas Colom, Tàrrega (Urgell).
-2020. Direcció i Control Arqueològic a la Coberta del Molí Fariner de Puigverd d’Agramunt (Urgell)
-2020. Direcció i Control Arqueològic a l’Església de Santa Maria d’Almenar (Segrià). BCIN , Nº Registre 263 MH Acord Govern Generalitat de Catalunya 23/03/2010 Publicat DOGC
-2019. Direcció i Excavació Arqueològica a la Torre Vilalta. Sant Guim de Freixenet (La Segarra) BCIN , Nº Registre 1467 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2019. Informe estudi de paraments i datació de la Casa Gran del Siurana. Bellmunt del Priorat (Priorat)
-2019 Direcció i Control Arqueològic al Castell de Castellbò. MontferrerCastellbò (Alt Urgell) BCIN , Nº Registre 1082 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2019 Direcció i Control Arqueològic al Castell de Conques. Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) BCIN , Nº Registre 945 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2019 Direcció i Control Arqueològic a la Parcel.la 79 del polígon 4 de Montfalcó d’Ossò , Ossò de Sió (Urgell)
-2019 Direcció i Control Arqueològic camí accés al Castell de Castellbò. Montferrer – Castellbò ( Alt Urgell) BCIN , Nº Registre 1082 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2018 Direcció i Control Arqueològic del complex Molí Fariner de Puigverd d’Agramunt (Urgell)
-2018 Direcció i Control Arqueològic al Castell de Castellbò , MontferrerCastellbò (Alt Urgell) BCIN , Nº Registre 1082 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2017 Direcció i Control Arqueològic desmuntatge de les escales campanar de l’ església Sant Llorenç Lleida (Segria) BCIN , Nº Registre 145 MH Decret 03/06/1931 Publicat Gaceta 04/06/1931, Reg. I, 51-0687,
-2017 Direcció i Control Arqueològic al Castell de Castellfollit de Riubregós (Anoia). BCIN , Nº Registre 654 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2017. Direcció i Control Arqueològic Projecte Edifici C/ General Güell 31 i Avd Catalunya 11 de Cervera (La Segarra). BCIN , Acord Govern Generalitat de Catalunya 26/11/1991 Publicat DOGC 18/12/1991
-2017. Direcció i Control Arqueològic al Castell de Vergós Guerrejat . Estaràs (La Segarra). BCIN , Nº Registre 838 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2016. Direcció i Control Arqueològic Projecte Edifici Rambla Lluís Sanpere 4 Cervera (La Segarra). BCIN , Acord Govern Generalitat de Catalunya 26/11/1991 Publicat DOGC 18/12/1991
-2016. Direcció i Control Arqueològic Projecte Urbanització C/ Barcelona i Desmuntatge Celler Davant nº 1 C/ Barcelona. Cervera (La Segarra). BCIN, Acord Govern Generalitat de Catalunya 26/11/1991 Publicat DOGC 18/12/1991
-2016. Direcció i Control Arqueològic Projecte Edifici Avda. Catalunya, 13 de Cervera, (La Segarra). BCIN , Acord Govern Generalitat de Catalunya 26/11/1991 Publicat DOGC 18/12/1991
-2015. Informe Històric Edifici Cant Seixanta del C/ Riereta nº 18-20-22 de Barcelona (Barcelonès), BCIN , Acord Govern Generalitat de Catalunya 26/11/1991 Publicat DOGC 18/12/1991
-2015. Direcció i Control Arqueològic Projecte Executiu Restauració Església de Sant Pere de Montfalcó Murallat. Oluges (La Segarra). BCIN , Nº Registre 1141 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2015. Direcció i Control Arqueològic del Projecte Bàsic i Execució de Consolidació i Formalització Dependències Costat Est del Poblat de Bovalar . Seròs (Segrià). BCIN , Nº Registre 210 MH_ZA R.I.51-4357 Decret 27/04/1979 Publicat BOE 09/06/1979
-2015. Direcció i Control Arqueològic Projecte Restauració i Consolidació Patí Interior Casa Gran del Santuari del Miracle de Riner (Solsonès). BCIN , Nº R. 385 MH-EN Acord Govern Generalitat de Catalunya 22/04/2008 Publicat DOGC 09/05/2008
-2015. Direcció i Control Arqueològic Projecte Executiu Restauració Castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós (Anoia) BCIN , Nº Registre 654 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2015. Direcció i Control Arqueològic Projecte Executiu i Rehabilitació i Reforç Estructural Pont Nou de Manresa (Bages). BCIN Acord Govern Generalitat de Catalunya 09/04/2013 Publicat DOGC 11/04/2013
-2015. Direcció i Control Arqueològic Consolidació Església de Sant Miquel de Granyena de les Garrigues. (Garrigues) BCIL Publicat BOPL 31/17/2007
-2015. Direcció i Control Arqueològic en la Consolidació Barana Mur de la Plaça del Fossar i Mur C/ Castell de Cervera. (La Segarra). BCIN , Acord Govern Generalitat de Catalunya 26/11/1991 Publicat DOGC 18/12/1991
-2015. Direcció i Control Arqueològic en la Consolidació Mur del C./Montsere de Cervera. (La Segarra). BCIN , Acord Govern Generalitat de Catalunya 26/11/1991 Publicat DOGC 18/12/1991
-2014. Direcció i Control Arqueològic Castell d’Albagés. (Garrigues). BCIN , Nº Registre 458 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2014. Direcció i Control Arqueològic Cobertes Absis de Santa Maria de Covet. Isona i Conca Della. (Pallars Jussà). BCIN , R.O. 11/01/1921 Publicat a la Gaceta 15/01/1921
-2014. Direcció i Control Arqueològic en la Neteja, Consolidació i Formalització Zona Vitivinícola Poblat de Bovalar. Seròs. (Segrià). BCIN , Nº Registre 210 MH_ZA R.I.51-4357 Decret 27/04/1979 Publicat BOE 09/06/1979
-2014. Direcció i Control Arqueològic Consolidació Portalada Església de la Nativitat de Sunyer. (Segrià). BCIL Publicat BOPL 01/09/2000
-2014.Direcció i Control Arqueològic Cobertes Absis Església de Santa Maria d’Àneu. La Guingueta. (Pallars Sobirà). BCIN , Decret 15/03/1962 publicat BOE 30/03/1962 . Acord Govern Generalitat de Catalunya 21/02/2011 Publicat DOGC 23/02/2011
-2014.Direcció i Control Arqueològic en la neteja del Castell de Sant Miquel d’Alta-Riba. Estaràs (La Segarra). BCIN , Nº Registre 836 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2014. Direcció i Control Arqueològic Consolidació Església de Santa Maria d’Organyà (Alt Urgell). BCIN , Acord Govern Generalitat de Catalunya 18/07/2006 Publicat DOGC 11/10/2006
-2013. Direcció i Control Arqueològic en la Consolidació de Ca Don Joan de Vinebre. (Ribera d’Ebre). BCIN , Decret 14/03/1963
-2013. Direcció i Control Arqueològic en la Consolidació, Neteja i Formalització de la Basílica de Bovalar. Seròs. (Segrià). BCIN , Nº Registre 210 MH_ZA R.I.51-4357 Decret 27/04/1979 Publicat BOE 09/06/1979
-2013. Direcció i Control Arqueològic Absis Església de la Nativitat de Durro. Vall de Boí. (Alta Ribagorça) BCIN , Acord Govern Generalitat de Catalunya 18/07/2006 Publicat DOGC 11/10/2006
-2013. Direcció i Control Arqueològic delimitació Castell Sant Miquel d’AltaRiba. Estaràs. (La Segarra). BCIN , Nº Registre 836 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2013 Direcció Control Arqueològic neteja Coberta de la Torre Castell d’ Ivorra (Torre del Moro) Ivorra (La Segarra).
-2013 Direcció Control Arqueològic Restauració Col·legiata de St. Pere d’ Àger (Noguera). BCIN , Acord Govern Generalitat de Catalunya 25/05/1998 Publicat DOGC 22/06/1998
-2013 Direcció Control Arqueològic obertura rases teulada església de Sta. Maria d’ Agramunt (Urgell).
-2013 Direcció Control Arqueològic Restauració Muralla Baluard de Sant Martí de Lleida (Segrià).
-2012 Direcció Control Arqueològic restauració Absis església de Sta. Maria d’Agramunt (Urgell).
-2012 Direcció Control Arqueològic Torre del Castell d’ Ivorra (Torre del Moro) (La Segarra). BCIN , Nº Registre 950 MH Decret 22/04/1949 Publicat BOE 05/05/1949
-2012 Direcció Control Arqueològic obertura rases església de St. Domènec de Cervera (La Segarra).
-2012 Direcció Control Arqueològic urbanització entorn església convent de Sant Domènec Cervera (La Segarra).
-2012 Direcció Control Arqueològic 3ªFase Castell de Verdú (Urgell).
-2012 Direcció Control Arqueològic 4ª Fase Castell de Verdú (Urgell).
-2012 Direcció Control Arqueològic a l’ església de St. Pere de Sta. Fe (La Segarra).
-2012 Direcció Control Arqueològic sondejos església de Sta. Maria d’Àneu (Pallars Sobirà).
-2011 Realització Estudi Històric del Baluard Muralles de Sant Martí de Lleida (Segrià)
-2011 Direcció Control Arqueològic sondejos a l’ església de Sta. Maria de Covet municipi d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
-2011 Direcció Control i Seguiment Arqueològic Església de St. Domènec Cervera (La Segarra).
-2011 Informe Arqueològic Torre del Moro Ivorra ( La Segarra).
-2011 Informe Catalogació BCIL Casalot de la Morera Ivorra (La Segarra)
-2011 Direcció Control i Seguiment Arqueològic Sta. Maria d’ Organyà (Alt Urgell).
2010 Direcció Control i Seguiment Arqueològic Església St. Domènec de Cervera (La Segarra).
-2010 Direcció Control i Seguiment arqueològic Torre Castell de l’ Ametlla de Segarra (Montoliu de Segarra) (La Segarra)
-2010 Direcció Control i Seguiment arqueològic rasa Gas Natural C/ Reguereta de Balaguer (La Noguera).
-2010 Direcció Control i Seguiment arqueològic rasa Gas Natural al C/ Cases Noves de Cervera (La Segarra)
-2010 Direcció Control i Seguiment arqueològic Molí de Granyena Vilalba dels Arcs (Terra Alta)
-2010 Direcció Control Arqueològic Sta. Maria d’ Organyà (Alt Urgell)
-2010 Direcció Control Arqueològic Torre Vilalta de Sant Guim de Freixenet (Segarra)
-2009 Direcció Control Arqueològic Sta. Maria d’ Organyà (Alt Urgell)
-2008 Direcció Excavació Arqueològica de St. Climent d’ Iran (Alta Ribagorça)
-2008 Direcció Control Arqueològic Sta. Maria d’ Organyà (Alt Urgell)
-2008 Direcció Control Arqueològic Xarxa Gas Natural Balaguer (Noguera).
-2007 Direcció Control Arqueològic Església de Sta. Maria de Castellbó (Alt Urgell)
-2006 Direcció Control arqueològic neteja solar dins jaciment del Pla del Perelló, Tàrrega (Urgell)
-2005-06 Direcció Recerca i neteja del refugi de la Guerra Civil sota l’ Església de Santa Maria d’ Agramunt (Urgell)
-2005 .Direcció Excavació Arqueològica Ermita de St. Marc de Can Bassacs . Gironella (Berguedà)
-2005 Direcció Excavació Arqueològica de Església Mare de Deu de les Neus d’ Irgo (Alta Ribagorça)
-2004 Direcció Excavació Arqueològica Església de St. Pere de Sta. Fe (Segarra),
-2001 Arqueòleg en l’ excavació Església de la Trobada, Montferrer (Alt Urgell) dirigida per Josep Farràs
-2000 Arqueòleg Església de St. Cerni de Cabó (Alt Urgell) dirigida per Josep Farràs.
-1999-2003: Arqueòleg Colonia Clunia Sulpicia, Peñalba de Castro (Burgos) dirigida per Francesc Tusset.
-2005-07 Restauració Església de Sta. Maria d’ Agramunt (Urgell)
-1990. Oficial Restauració Església de la Nativitat de Durro, Vall de Boi (Alta Ribagorça)
-1989 Oficial Restauració església St. Martí de Lleida (Segrià)
-1989 Oficial Restauració Castell de Castell de Mur. (Pallars Jussà)
-1988 Oficial Restauració Campanar de St. Martí de Bescaràn (Alt Urgell)
-1987-1988 Oficial Restauració Col·legiata de Castell de Mur. ( Pallars Jussà)
-1986-1992 Oficial Restauració Seu Vella de Lleida, ( Segrià ) diverses actuacions
-1986. Ajudant d’oficial restauració Pilar d’ Almenara, Agramunt ( Urgell)
-1985-1987.Ajudant d’oficial restauració Monestir d’ Avinganya, Serós (Segrià)
-1984-1986. Ajudant d’oficial restauració església St. Miquel de Castelló de Farfanya (Noguera)
-1984: Ajudant d’oficial restauració església Sta. Eugènia de Bellver de Cerdanya(Cerdanya)
-1983. Ajudant d’ oficial restauració església Sta. Maria de Castelló de Farfanya (Noguera)
-1983. Ajudant d’ oficial restauració Castell de Ciutadilla. ( Urgell)

-“Recuperació d’ un conjunt arquitectònic: La tribuna o balcó de la Canonja de la Seu Vella de Lleida” conjuntament amb Montserrat Macià i Josep Lluís Ribes, en la revista Ilerda, segona època Humanitat.1994
-“Una nova visió de Santa Maria d’Organyà” dins Primeres Jornades d’Arqueològia i Paleontologia del Pirineu i Aran. Generalitat de Catalunya. Pàg.266-271. 2015
-“Control i Seguiment Arqueològic a l’Església de Santa Maria de Covet” dins Primeres Jornades d’Arqueològia i Paleontologia del Pirineu i Aran. Generalitat de Catalunya. Pàg.355. 2015
-“Control i Seguiment Arqueològic a l’Església de Santa Maria d’Àneu” dins Primeres Jornades d’Arqueològia i Paleontologia del Pirineu i Aran. Generalitat de Catalunya. Pàg.361. 2015
-“Intervenció Arqueològica al Pont Nou de Manresa” dins revista Dovella Revista cultural de la Catalunya central. Centre d’Estudis del Bages. Pàg. 38-43. 2016.
– “Control i Seguiment Arqueològic al Castell de Verdú” dins revista Urtx Núm 30, pàg 73-87.

-2019 Ponència “Intervenció arqueològica a Castellbò. Noves dades sobre la seva evolució” dins les segones Jornades d’Arqueologia i Paleontologia del Pirineu i Aran.
-2016. Ponència “Control Arqueològic del Castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregòs” dins les IV Jornades d’ Arqueologia i Paleontologia de la Catalunya Central. Solsona.
-2016. Ponència “Control Arqueològic del Castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregòs” dins les Jornades Culturals Ajuntament de Castellfollit de Riubregòs.
-2016. Ponència “El Pont Nou de Manresa, Intervenció Arqueològica” Ajuntament de Manresa.
-2016. Ponència “El molí de Granyena de Vilalba dels Arcs (Terra Alta) dins les I Jornades Arqueologia i Paleontologia de les Terres de l’Ebre. Tortosa.
-2014, Ponència “Sant Pere d’ Àger, Control Arqueològic” Jornades Culturals Ajuntament d’Àger.
-2013. Ponència “Una nova visió de Santa Maria d’Organyà” a les Iº Jornada de Paleontologia i Arqueologia al Pirineu i Aran. Seu d’Urgell.
-2012 Ponència a les IX Jornades del Patrimoni Històric d’Organyà.
-2011 Ponència a les VIII Jornades del Patrimoni Històric d’Organyà.
-2010 Ponència a les VII Jornades del Patrimoni Històric d’ Organyà.